Akman Sanat

Akman Holding olarak, topluma duyduğumuz saygı ve sorumluluk bilinci doğrultusunda, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve iş ortaklarımıza yalnızca markalarımızla verdiğimiz hizmetlerle değil, kültüre ve sanata verdiğimiz destek ile de fayda sağlamak amacındayız.

"Koleksiyonlar insanlığın ortak kültür mirasları olmakla birlikte ait oldukları toprakların yaşam biçimlerini yansıtan yerel parçalardır. Bu bağlamda, Anadolu kültürünün ve komşu kültürlerin izlerini kalıcı kılma amacıyla bundan yirmi beş yıl önce harekete geçtim. İleride özel bir müzeye dönüştürmeyi planladığım koleksiyon, bugün sayısı iki yüzü aşkın seçkin parçaya ulaştı."

Ali Akman

Akman Osmanlı Devleti Erkek Eşyası Koleksiyonu

Tarihimize ve geçmişimize sahip çıkmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunun bilinci ile mümkün olan her parçayı "Osmanlı Devleti Erkek Eşyası" koleksiyonumuza dahil etmekten gurur duyuyoruz.

Ali Akman Koleksiyonu - Osmanlı Dönemi Silah, Silah Aksesuarı ve Erkek Eşyası >>